درد عشق امیر یوسف

غوغای عشق در دفتر عشق امیر یوسف

دوشنبه 17 دی‌ماه سال 1386 ساعت 09:30 ب.ظ

...

گاه چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد ،گریان مکن قلبت را خالی نگه دار اگر هم یه روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی سعی کن که فقط یک نفرباشد به او بگو که تو را بیش تر از خودم وکمتر ازخدا دوست دارم زیرا که به خدا اعتقاد دارم وبه تو نیاز دارم