درد عشق امیر یوسف

غوغای عشق در دفتر عشق امیر یوسف

جمعه 29 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 10:28 ق.ظ

و شما...

و شما

ای گویش هایی

 که تنها گفتن های کلمه دار را می شنوید

پس از این

 جز سکوت سخنی نخواهم گفت

و شما

 ای چشمهایی

 که تنها صفحات سیاه را می خوانید

پس از این

جز سطور سپید نخواهم نوشت

و شما

ای کسانی که هر گاه حضور دارم

بیشترم تا آن گاه که غریبم

پس از این

 مرا کمتر خواهید دید...