درد عشق امیر یوسف

غوغای عشق در دفتر عشق امیر یوسف

یکشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 09:59 ب.ظ

کجایی سهراب

تو کجایی سهراب؟
آب را گل کردند چشم ها را بستند و چه با دل کردند...
وای سهراب کجایی آخر؟
زخم ها بر دل عاشق کردند خون به چشمان شقایق کردند !
تو کجایی سهراب؟
که همین نزدیکی عشق را دار زدند,
همه جا سایه ی دیوار زدن !
وای سهراب دلم را کشتند.