X
تبلیغات
رایتل

درد عشق امیر یوسف

غوغای عشق در دفتر عشق امیر یوسف

سه‌شنبه 1 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 06:32 ب.ظ

این حساب اشتباه را دوست دارم

من این شب زنده داری را دوست دارم
من این پریشانی را دوست دارم
من بغض آسمان دلتنگی را دوست دارم
گذشت و دلم عاشق شد
بیشتر گذشت و دلم دیوانه ات شد من این دیوانگی را دوست دارم
چه بگویم از دلم ، چه بگویم از این روزها ، هر چه بگویم
این تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم
بی قرارم ، ساختم با دوری ات ، نشستم به انتظار آمدنت
من این انتظارها و بی قراریها را دوست دارم
چونکه تو را دارم ، چون به عشق تو بی قرارم
به عشق تو اینجا مثل یک پرنده ی گرفتارم
به عشق تو نشسته ام در برابر غروب
این غروب را با تمام تلخی هایش دوست دارم
من این نامهربانی هایت را دوست دارم
هر چه سرد باشی با دلم، من این سرمای وجودت را نیز دوست دارم
من این بی محبتی هایت را دوست دارم
هر چه عذابم دهی ، من آزار و اذیتهایت را دوست دارم
هر چه با دلم بازی کنی ، من این بازی را دوست دارم
مرا در به در کوچه پس کوچه های دلت کردی
من این در به دری را دوست دارم
مرا نترسان از رفتنت ، مرا نرجان از شکستنت
بهانه هم بگیری برایم ، بهانه هایت را دوست دارم
من این اشکهایی که میریزد از چشمانم را دوست دارم
آن نگاه های سردت را دوست دارم
بی خیالی هایت را دوست دارم
اینکه نمیایی به دیدارم هم بماند
غرورت را  نیز دوست دارم....
تو یک سو باشی و تمام غمهای دنیا هم همان سو
من تو را با تمام غمهایت دوست دارم....
هر چه بگویی دوست دارم ، هر چه باشی دوست دارم
مرا دوست نداشته باشی ، من دوستت دارم
من این ابر بی باران را دوست دارم
من این کویر خشک و بی جان را دوست دارم
این شاخه خشکیده و بی گل را دوست دارم
من اینجا و آنجا همه جا را با تو دوست دارم....
من این شب زنده داری را دوست دارم
اگر با تو بودن خطا است و من گناهکار ،من گناه کردن را دوست دارم...
بی مهری هایت به حساب دلم
اشکهایم را که در می آوری نیز به حساب چشمانم
من این حساب اشتباه را دوست دارم....