درد عشق امیر یوسف

غوغای عشق در دفتر عشق امیر یوسف

یکشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 01:26 ب.ظ

درد کویر

کاش  آسمان میدانست درد من چیست
کاش میدانست نیاز من چیست
کاش میدانست به یک قطره باران نیز قانعم
کاش آسمان میدانست درد منی که همان کویر خشک و بی جانم چیست
دلم مثل کویر از محبت و عشق خشک و بی جان است
عاشقم ولی ، یک عاشق تنها
یک عاشق بی کس ! عاشقی که معشوقش در کنارش نیست
کاش دریا میدانست کویر چیست
راز درون دریا رویایی است محال برای همان کویر تنها
دلم مثل کویر آرزوی دیدن دریا را دارد اما دریایی نیست تنها یک خواب است و بس
کاش باران میدانست معنی انتظار چیست
منی که همان کویر تشنه  و بی جانم سالهاست که انتظار یک قطره باران
را میکشم اما افسوس که این انتظار بیهوده است
و ای کاش آسمان میدانست درد دل این کویر خسته و تشنه چیست